Lục đạo tập - Việc phóng sinh viết trên bảng vàng phía phải điện Diêm Vương

Sau đây là văn bản và việc phóng sinh được viết trên bảng vàng để ở giải vũ phía bên phải điện:

"Từng nghe trên thế gian thứ đáng trọng nhất là sinh mạng. Tội tàn ác nhất là sát thương. Cho nên, gặp bắt là chạy, chấy rận còn biết tránh chết, sắp mưa là rời, kiến mối cũng tham sinh.

Vậy thì cớ sao lại cứ chăng lưới trên núi, đặt là dưới vực, tìm đủ trăm đường mà đánh bắt, cùng lưỡi câu cong, tựa mũi tên thẳng, nghĩ ra ngàn kế để săn lùng.

Khiến cho chúng sinh: Phách lạc hồn phi, mẹ con ly tán. Hoặc bị nhốt vào lồng cũi thì như ở chốn ngục tù. Hoặc bị băm bằng thớt dao thì tựa bị lăng trì tùng xẻo. Hươu thương con liếm vết thương mà đứt tấc ruột mềm, vượn sợ chết ngóng bóng nắng mà sa hàng lệ tủi. Cậy ta mạnh mà hiếp người yếu, lý sợ chẳng thông. Ăn thịt y để bổ thân mình, tâm kia sao nỡ.

Do vậy trời cao thương xót, Thánh cổ tu nhân.

Mở lưới đà nổi tiếng Thành Thang, nuôi cá lại nêu gương Tử Sản.

Than thay! Nước chảy tưới bèo khô bằng cách be ngòi.

Xót bấy! Thích Ca thấy nguy bí tự mình cắt thịt.

Trí giả Thiên Thai đào ao để phóng sinh.

Người tiên Đại Thụ bảo vệ cho chim đang đỗ.

Chuộc loài có vảy mà được độ, gương nhân ái của Thọ thiền sư kia vẫn còn.

Cứu cho con rồng mà truyền phương, nếp từ bi của Tôn chân nhân nọ chưa diệt.

Chỉ một bận cứu sống Kiến, Sa di đổi chết non thành trường thọ, thư sinh đổi tên hèn thành đệ nhất.

Riêng một lần buông tha rùa, Mao Bảo đã thoát nạn lúc lâm nguy. Khổng Du từ chức nhỏ mà phong hầu. Khuất sư thả cá chép ở Nguyên thôn, tuổi thọ được tăng một kỷ (là hai mươi năm - ND)

Tùy Hầu cứu mạng rắn ở Tế Dã, ngọc đều đáng giá ngàn vàng.

Cứu con rùa bị đuổi, thị nấu rượu kia thoát khỏi tử hình.

Tha mạng rùa sắp sinh, ả đầu bếp nọ đã lành bệnh hiểm.

Mua mạng chết từ nhà hàng thịt, Trương Đề hình hồn được siêu độ lên cõi Trời.

Đổi sống thừa từ chiếc thuyền câu, Lý Cảnh Văn nhờ có chu sa mà giải độc.

Tôn Lương Tự gỡ mối nguy cho chim bị dính tên, lúc chôn cất chim chóc đều về giúp.

Phan Huyên lệnh cấm nơi sông hồ không thả lưới, khi ra đi cá mú cũng buồn thương.

Tin lão cấm ngu dân sát sinh, điềm lành mưa ngọt.

Tào Kê giữ lưới của phường săn, đạo nức Thần Châu.

Sẻ biết ngậm vàng trả ơn, cáo rành bên giếng bày mẹo.

Thậm chí: Tham tàn được mạng, rũ ngọc trắng để nghe kinh.

Đất hiểm cầu sinh, hiện áo vàng mà nhập mộng.

Làm lành được báo, sự đã rành rành.

Sách vở chép đầy, mắt tai thấy rõ.

Vậy mong khắp hết thảy mọi người.

Hễ thấy vật gì đều nảy từ tâm.

Bỏ của chẳng bền, mở đường phương tiện.

Hoặc cứu được nhiều mạng thì là gom âm đức lớn lao.

Hoặc ơn tới côn trùng cũng nào phải chăng là việc thiện.

Nếu tháng tháng ngày ngày tích cóp

Việc thiện nhiều thì phúc càng cao

Lòng từ bi tỏa khắp nhân hoàn

Tiếng nhân ái thấy lên Thiên phủ

Sạch không oan chướng, phúc lộc lắm sẽ được hưởng ngay đời nay.

Rồi tích thiện căn, phúc ấm thừa còn để lại cho hậu thế.

Nếu biết giúp cho việc nêu cao danh hiệu Phật, ra sức tụng đọc kinh văn, giúp cho mọi người hồi hướng Tây phương để họ mãi mãi lìa bỏ đường ác thì tâm nguyện càng lớn, công đức càng sâu, đạo nghiệp sẽ giúp cho chóng được thành đài sen, sinh ra thắng phẩm".
Nguyên chú:

  1. Tử Cầu tư ghi
  2. Đây là bài văn giới sát của Liên Trì đại sư ở chùa Vân Thê Hàng Châu.

Chú thích thêm:

Thủy lục đại trai: Vào khoảng niên hiệu Thiên Giám, vua Lương Vũ Đế nằm mơ thấy thần tăng đến bảo rằng: Chúng sinh bị đại khổ não, vậy sao ngài không làm lễ chay lớn Thủy lục để cứu vớt họ. Vua hỏi ngài Chí Công, ngài Chí Công khuyên nên tìm trong kinh ắt có nhân duyên. Nhà vua bèn đích thân đọc kinh tạng, soạn ra lời văn để nói về nghi thức của loại chay này, ba năm mới xong. Thế là một đêm kia Lương Vũ Đế đọc nghi văn, tắt đèn nến rồi khấn Phật rằng: "Nếu nghi văn soạn ra mà hợp lý với Thánh phán thì khi vái xong đứng dậy, đèn đuốc sẽ tự sáng. Nếu nghi thức chưa rõ thì sẽ tối như cũ. Nói xong sụp xuống đất lễ, đèn đuốc đều sáng."

Sau đó ngày 15 tháng 2 năm Ất Dậu niên hiệu Thiên Giám, Lương Vũ Đế bèn lập Thủy lục đạo tràng ở chùa Kim Sơn, nhà vua đích thân đến dự lễ, sai luật sư Tăng Hựu chủ trì việc này.
(Xem Vi Giang tập)

LỤC ĐẠO TẬP TRỌN BỘ

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Việc phóng sinh viết trên bảng vàng phía phải điện Diêm Vương
Lục đạo tập - Việc phóng sinh viết trên bảng vàng phía phải điện Diêm Vương
https://2.bp.blogspot.com/-deVtsPpHxWo/V9l2ys24Q1I/AAAAAAAAAHM/ObQcE_fHTx8r1Kt_29IjB4VSZgRlyaYNQCPcB/s1600/sach-luc-dao-tap.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-deVtsPpHxWo/V9l2ys24Q1I/AAAAAAAAAHM/ObQcE_fHTx8r1Kt_29IjB4VSZgRlyaYNQCPcB/s72-c/sach-luc-dao-tap.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/09/luc-ao-tap-viec-phong-sinh-viet-tren.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/09/luc-ao-tap-viec-phong-sinh-viet-tren.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy