Lục đạo tập - Điều khoản và hình phạt các tội viết trên bảng son bên trái điện Diêm Vương

Lục đạo tập - Điều khoản và hình phạt các tội viết trên bảng son

Bảng son tại giải vũ bên trái điện Diêm Vương
Bất trung, bất hiếu, phản nghịch vô đạo, 
Mưu tài hại mệnh, giết bừa giết oan
Trộm, cướp, dâm, giết... chuyên nghiệp hại người
Phạm tội nói trên sẽ bị cực hình
Oán chửi trời đất, phỉ báng quân vương
Oán cha, oán mẹ, chửi bới sư trưởng
Cướp vợ con người, đĩ bợm tà dâm
Các tội nói trên, kém cực hình một bậc
Tháo nước phá đê, ức hiếp côi góa.
Phóng hỏa đốt núi, múa văn nhờn luật
Đạo láo lừa người, sát sinh hại vật
Các tội nói trên, giảm cực hình hai mức
Ly gián ruột thịt, xúi bẩy kiện tụng
Vu oan giá họa, bán người cầu lợi
Làm tiền bạc giả, buôn bán nhân khẩu
Ép người làm đĩ, cưỡng bức nô tỳ
Mẹ mìn bắt người, chứa của trộm đạo
Tham ăn tục uống, lừa người lấy của
Chiếm đoạt ruộng nương, bắt nạt xóm làng
Xúi bẩy sát, dâm, phá hủy trai giới
Vơ vét chẳng chán, hoang dâm săn bắn
Ỷ thế làm càn, phụ lời đã hứa.
Những tội nói trên, được giảm ba bậc so với cực hình.

Các điều khoản về ngũ hình nhiều tới năm nghìn. Đây chỉ nêu lên những khoản cực nặng để trên lấy đó làm răn, khiến thế gian biết đó là những điều nghiêm khắc không được sai phạm. Còn như núi dạo, giường sắt cho tới các loại địa ngục gió lửa nổi chìm... mỗi nơi đều tùy theo tội lỗi đã phạm mà phải chịu quả báo tương ứng, như bóng theo hình thảy đều là do tội nhân tự chuốc lấy mà thôi. Chỉ có một các là tu sửa đổi lỗi lầm, gom góp điều thiện thì mới thoát được.

Còn các tội phỉ báng Tam Bảo, phá hủy tăng ny, bôi nhọ đạo hạnh, chủ trương chống Phật, đó đều là những tội cực nặng, sẽ yết bảng riêng, những người đã phạm các tội này thì không thể sám hối được.

Nguyên chú: 

Đạo ở đây chỉ tu sỹ đã xuất gia trai giới chứ không phải chỉ phường mưu lợi ăn mặn uống rượu tại gia.COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Điều khoản và hình phạt các tội viết trên bảng son bên trái điện Diêm Vương
Lục đạo tập - Điều khoản và hình phạt các tội viết trên bảng son bên trái điện Diêm Vương
https://4.bp.blogspot.com/-yKE8B5PSqlE/V9mtsEqe_mI/AAAAAAAAAHk/LuLfQWscGv87yAlr8GqHOtlwe16AjDg_wCPcB/s1600/cau-doi-o-duong-bao-oan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-yKE8B5PSqlE/V9mtsEqe_mI/AAAAAAAAAHk/LuLfQWscGv87yAlr8GqHOtlwe16AjDg_wCPcB/s72-c/cau-doi-o-duong-bao-oan.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/09/luc-dao-tap-dieu-khoan-va-hinh-phat-cac.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/09/luc-dao-tap-dieu-khoan-va-hinh-phat-cac.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy