Lục đạo tập - Bài tựa mới

BÀI TỰA MỚI SÁCH LỤC ĐẠO TẬP
(Sách Lục Đạo Tập do chùa Diễn Khánh khắc lại)

Từng nghe rằng: Gáo múc được sóng nước cỏn con, không thể đong mênh mông biển thẳm. Người dòm thấy màu xanh biêng biếc, đâu đủ bàn chín lớp trời xa. Huống chi, sáu trần thấp thoáng, muôn tượng (vẻ) bời bời. Dẫu muốn thấu ngọn nguồn nhân quả, nhưng khó bàn hết lẽ tử sinh.

Cho nên, lời hệ từ của kinh Đại dịch tuy cũng nói thuyết "du hồn biến hóa", mà không bàn rõ lẽ u minh; Sách thượng thư dẫu cũng nêu câu "Lòng người nguy hiểm", nhưng chỉ nói những điều chính yếu. Tới khi Lục thư tản mát như mưa tan, Bách thị nổi lên như mây tụ. (Lục thư: tức sáu kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu của Nho giáo. Bách thị: Tức Bách gia chư tử, một trăm nhà lý luận, trước tác của Trung Quốc thời cổ đại - ND).

Do thế tục sút kém và ngày càng suy đồi, nên tôn giáo mới ứng thời mà thiết lập. Đức Thích Ca mở ra chính giáo, đạo của Ngài bao cả đất trời (Nguyên văn là: Đại quán bách linh - Đứng đầu cả bách linh). Thế rồi Ngài thường trụ đặt lời, đạo lý cao hơn ngôi vạn thặng ( Vạn thặng: muôn cỗ xe chỉ thiên tử, thánh nhân) [ khiến cho chúng sinh] ngộ được điều "ba nghiệp tạm có", chứng được lý "tứ đại vốn không". Mặt trời tuệ soi tỏ chín tầng trời, mây chính pháp che trùm sáu cõi.Ngặt một nỗi từ khi lời vi diệu kia đà xa cách, thì nghĩa lớn lao nọ cũng chẳng được tuyên truyền. Thuyết ngũ thời hiếm bậc trình bày, ngôi thập địa làm sao thấy được, nếu không phải là người ý chứa năm nhẫn, tâm sạch tám dòng, thì làm sao mà có thể khơi nguồn tắc cho dòng giác thủy; vớt bè đắm trên dải ái hà cho được? Hòa Thượng Hoằng Tán ở Tượng Lâm Nam Hải là bậc linh cơ nhập chứng , diệu đế nhân tâm; thấu rõ lý vô thường của ba cõi, xót chúng sinh mê mờ chưa hiểu, nên Ngài đã tuyển chọn rộng trong kinh điển, biên tập thành bộ sách này; tổng hợp mọi kết quả mà sáu nẻo kia sẽ dần đến, để xét cho cùng cái lý "Một nguồn tâm"  ắt phải quay về. Nghiệp do tự mình tạo ra, kết thành mười hai nhân duyên, đạo hợp với lẽ vô sinh, không cả hai mươi lăm hữu (Sách này) lời gần ý xa, văn cạn tứ sâu, truyền từ Trung Quốc sang tới Việt Nam. Các vị đệ tử tứ y đều cùng ra sức để giảng nghĩa. Sách truyền đã lâu, ván khắc dần mỏng. 

Nếu chỉ thắp một ngọn đèn côi trong phòng tối, giấu kín hòm ngọc thì sao bằng mở kho bảo tàng giữa trời, khắc lại chữ vàng.

Thiền sư Thanh Tuần, ở chùa Diễn Khánh, muốn truyền bá rộng rãi sách này, để đồng đạo đều được dùng chung, cho nên Ngài đã chép  thành lá bối, đặt vào trong bốn bộ kinh. Sách chưa kịp khắc thì Ngài đã cảm mộng hoa đàm, chứng nguyện ba sinh trên đá. Di chúc còn đó, chúng Sa di bởi vậy mà nhớ thương; sách báu chưa in, chư Bật-sô nhân đây mà cảm thán.

Cho nên đã: Tập hợp thợ thuyền, khắc lại ván cũ, in gửi mười phương, Tam Bảo chứng minh. Cốt sao cho người đọc sách này, tuệ châu trong tay, xua tan được lớp lớp mây mù. Tâm kính trước mặt, soi thấu được tầng tầng gan ruột. Một lòng kính tín, tuyên dương Tam thừa. Biết lẽ sinh diệt là vô thường, cầu đạo tại thế mà xuất thế. Hiểu được điều sướng khổ kia do quả báo khác nhau thì ai mà chẳng làm phúc để cầu được phúc! Ngõ hầu khiến chín nơi chìm đắm, đều được lên bờ giác ngộ. Muôn ước mơ màng, một ngày tỉnh mộng. Như vậy thì chí nguyện của ngài Hoằng Tán, trải qua muôn kiếp vẫn không mòn, mà giác linh của ngài Thanh Tuần ở cõi trời cũng được thỏa mãn. Có đúng vậy không?

Một ngày trước tiết thanh minh, 
tháng Trọng Xuân, năm Ất Tỵ  (1905)
Niên hiệu Thành Thái
Mỗ phong Nghiêm Xuân Quảng, kính đề.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Bài tựa mới
Lục đạo tập - Bài tựa mới
https://4.bp.blogspot.com/-chcWSTt7WpE/V9l2L6PjjDI/AAAAAAAAAHM/QlUOhSeqtWkK7YVGJI8QAqFoWAsno1bmgCPcB/s1600/luc-dao-tap---hoang-tan-dai-su---thuong-toa-thich-vien-thanh.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-chcWSTt7WpE/V9l2L6PjjDI/AAAAAAAAAHM/QlUOhSeqtWkK7YVGJI8QAqFoWAsno1bmgCPcB/s72-c/luc-dao-tap---hoang-tan-dai-su---thuong-toa-thich-vien-thanh.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-bai-tua-moi.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-bai-tua-moi.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy