Lục đạo tập - Kinh Quán Phật Tam muội

Kinh Quán Phật Tam muội


Kinh Quán Phật Tam muội viết: 

"Con trai của vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa đó khôn lớn thấy các thái nữ của Trời quây quần liền thưa mẹ rằng:

"Người ta đều có bạn lứa đôi, sao con chẳng có?".

Mẹ liền nói: "Hương Sơn có vị thần tên là Càn Thát Bà. Vị thần này có người con gái nhan sắc xinh đẹp, sắc hơn ngọc trắng, chân lông trên mình phát ra tiếng hay, rất hợp ý ta. Nay ta hỏi cho con, con có thích không?".

Người con đáp: "Hay lắm! Hay lắm! Mẹ đi hỏi đi".

Bấy giờ bà mẹ bèn tới núi Hương Sơn nói với vị nhạc thần kia rằng: "Tôi có một thằng con uy lực tự tại, khắp bốn thiên hạ không ai sánh kịp, ông có ái nữ, xin gả cho con tôi".

Con gái nhạc thần nghe nói như vậy liền bằng lòng ưng theo. Bấy giờ sau khi con trai A-tu-la lấy cô gái đó, không bao lâu cô gái đó liền có chửa. Chửa một ngàn năm mới sinh ra một gái. Cô gái này dung nhan đoan chính tuyệt vời, trên trời, dưới trời không ai sánh kịp, các chỗ xinh đẹp trên mặt đất có tới tám vạn bốn ngàn, đằng trước đằng sau cũng lại như vậy. A-tu-la nhìn thấy cho là khác thường như vầng trăng giữa trời sao, thật là kỳ lạ. Trời Đế Thích Kiều Thi Ca nghe thấy thế liền đến dạm người con gái đó về làm vợ.

A-tu-la nghe nói rất mừng liền gả con gái cho. Đế Thích bèn đặt cho cô gái đó tên chữ là Duyệt Ý (Tiếng Phạn là Xá Chi). Chư thiên nhìn thấy đều khen là chưa từng có, ai nấy nhìn Đông quên Tây, nhìn Nam quên Bắc, cho tới cái tơ cái tóc đều rất ưa nhìn.Đế Thích tới vườn Hoan Hỷ cùng các thái nữ xuống ao đùa nghịch. Bấy giờ Duyệt Ý liền đâm ra ghen, sai năm Dạ xoa về tâu với vua cha rằng: " Nay gã Đế Thích này không còn thương yêu con nữa. Hắn đã cùng các Thái nữ đú đởn".  Cha nghe nói thế bụng đâm ra giận dữ, liền huy động bốn binh chủng đi đánh Đế Thích, dựng nước biển cả, ngồi đỉnh núi Tu Di, chín trăm chín mươi chín tay đồng thời hoạt động, lắc thành Thiện Kiến, lay núi Tu Di, nước bốn biển cả đồng thời nổi sóng.

Đế Thích sợ hãi không biết chạy đâu. Bấy giờ trong cung có một vị thần tâu Thiên Đế rằng: " Đừng quá kinh sợ. Phật trước đấy thuyết kinh Bát Nhã Ba-la-mật, nhà vua nên trì tụng kinh này, quả binh tự khắc sẽ tan".  Lúc ấy Đế Thích bèn ngồi ở Thiên pháp đường, đột các hương thơm, phát đại thệ nguyện rằng:

"Bát Nhã Ba-la-mật đó là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, chân thực chẳng ngoa. Ta tu trì pháp này sẽ thành Phật đạo, khiến A-tu-la tự nhiên thoái bại!". 

Khi nói câu đó, ở trong không tự nhiên có xe dao giáng xuống đúng trên người A-tu-la, lập tức tai mũi chân tay của hắn cùng một lúc bị chặt rơi hết khiến nước biển cả đỏ như ngọc trai. Bấy giờ A-tu-la mới hốt hoảng không đường tẩu thoát, bèn chui luôn và lỗ tơ ngó sen."

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Kinh Quán Phật Tam muội
Lục đạo tập - Kinh Quán Phật Tam muội
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s1600/0-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s72-c/0-1.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-kinh-quan-phat-tam-muoi.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-kinh-quan-phat-tam-muoi.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy