Lục đạo tập - Lời tựa sách lục đạo tập

LỜI TỰA SÁCH LỤC ĐẠO TẬP


Hòa thượng vốn nhờ nguyện lực, từ nhỏ nhập đạo, biện tài đầy rẫy, văn tự tung hoành. Lúc trẻ hát khúc Tân Phong, điệu cao ngàn thuở. Trung niên ẩn liền Thiếu Thạch, sạch đọc ba xa, chẳng muốn xuất thế giúp người, ngặt nỗi rồng, Trời chẳng chịu, bèn an trụ ở Đình Hồ phương trượng, rồi danh tiếng lừng lẫy không bì, Song cuối cùng Ngài chẳng thích ở lâu, nên đã về nằm ở Tượng Lâm chốn thẳm.

Những nghĩ: Trên hội Lĩnh Sơn cười cầm hoa bất quá một người. Vả nay: Buổi mạt pháp này, vụt ngộ đạo hỏi là lấy kẻ. 

Huống chi mọi nơi đã sẵn thợ khéo luyện đan, lửa lò dang dở. Vậy nên ta đây chẳng quản lùi bước ẩn mình, già với khói mây. So với một kỳ thuyết giáo, độ được số chúng sinh có hạn, sao bằng viết nhiều sách quý cho kẻ hậu học lợi không cùng. Thế là Ngài bắt đầu viết từ lúc ở Thiếu Thạch, cuối cùng ở Tượng Lâm. Trong suốt khoảng thời gian đó, năm mươi năm đầu bạc, Ngài đã viết đâu phải chỉ hơn ức vạn lời!

Long tôi đây! May sao lại được thụ ích rất nhiều, chỉ giận nỗi căn cơ đần độn, ít lĩnh hội được những điều huyền diệu. Song tôi vẫn thích nhất là tập Lục đạo của Ngài vì sách này đã thiết tha thức tỉnh những kẻ u mê. 

Kìa xem bóng ắt theo hình, hang ắt vọng tiếng, trồng dưa chẳng được đậu, kết quả phải theo nhân. Đó là cái lý thế tất nhiên phải như vậy. Ấy thế mà bọn phàm phu vẫn trơ trơ không giác ngộ được. Hòa thượng giữ đạo từ bi, xót thương cho những kẻ vẫn còn u mê trong sáu đường chưa tỉnh ngộ được, nên đã dũng mãnh đưa sách này ra cho họ coi, khiến họ thấy sáng tỏ như đi dưới ánh mặt trăng mặt trời, không có chỗ tối tăm nào là không roi rõ, khiến khắp hết thảy mọi người hiểu sâu sắc các lẽ báo ứng chẳng nhầm, nhân quả chẳng sai, để rồi họ đều có thể như ánh hồi quang soi trở lại, ai nấy đều lo cho tiến trình của mình. Như vậy thì công đức cũng không kém gì Bồ tát vậy. Chính vì các lẽ trên mà lòng này đâu dám chẳng vô cùng tâm phục được! 

Nay xin tái bái dâng lời mà đề tựa như trên!

Khang Hy năm thứ 21 Nhâm Tuất

Đệ tử ở Đông Quản là Lý Long Tiên rập đầu bái đề.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Lời tựa sách lục đạo tập
Lục đạo tập - Lời tựa sách lục đạo tập
https://4.bp.blogspot.com/-chcWSTt7WpE/V9l2L6PjjDI/AAAAAAAAAHM/QlUOhSeqtWkK7YVGJI8QAqFoWAsno1bmgCPcB/s1600/luc-dao-tap---hoang-tan-dai-su---thuong-toa-thich-vien-thanh.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-chcWSTt7WpE/V9l2L6PjjDI/AAAAAAAAAHM/QlUOhSeqtWkK7YVGJI8QAqFoWAsno1bmgCPcB/s72-c/luc-dao-tap---hoang-tan-dai-su---thuong-toa-thich-vien-thanh.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-loi-tua-sach-luc-dao-tap.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/10/luc-dao-tap-loi-tua-sach-luc-dao-tap.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy