Bài ký về sách Lục Đạo Tập

Bài ký về sách Lục Đạo Tập 


Sách Lục Đạo Tập này là nhằm ghi lại xuất xứ của nó. Tập này được đưa ra từ tay Bồ tát Đỗ Đa, ngài là người Đa Cốc, Vũ Tiên. Ngài là bậc thanh cao khác với thế tục. Năm ba mươi hai tuổi xuất gia đến làm đệ tử của Lan Giác thượng sỹ Tổ sư ở chùa Liên Tông, nhờ Tổ sư thế độ cho rồi Ngài phát tâm sang lễ bái phụng sự ở chùa Khánh Vân, núi Đỉnh Hồ ở Doãn Châu bên Bắc quốc, cầu giới học đạo với Kim Hòa thượng, vừa đi vừa về trước sáu năm, Ngài đã cầu được giới, học được đạo, chở đủ ba tạng kinh điển về nước và ở chùa Kiến An cạnh thành, thầy trò thề nguyện bảo vệ, lưu truyền giữ gìn giới Tỷ khiêu, Chiếu Kiện hiện nay kể đã bốn đời. 

Trong ba tạng kinh đó, có bộ Lục Đạo Tập gồm 5 quyển, chưa thể công bố rộng rãi, chỉ mới lộ ra cho Tỷ khiêu Tịch Đạt ở chùa Đại Bi, cùng Tịch Đạt ngày đêm xem đọc, biết hết ba nẻo sáu đường thảy đều ở trong lòng người. Do vậy Tỷ khiêu chùa Đại Bi đã phát tâm đại bi, đến trước bàn thờ Tổ lễ xong, mang về khắc ván phát hành rộng rãi. Đại chúng bên chùa Kiến An nghe được tin này, vui mừng khôn xiết cho rằng: Chính vị đó đã thay Phật nêu cao, thay Tổ hành hóa, ai nấy đều làm lễ, mọi người đều tự ghi tên, quyên tiền cả thảy được hai mươi lăm quan tiền cũ đem ra trao tay cùng với bộ Lục Đạo Tập gồm đủ năm quyển, mọi người đều nhất tâm bách bái, ngày 1 tháng 3 năm Bính Dần mở pháp hội Vô già in ấn bố thí cho thập phương để lưu truyền mãi mãi ở trên đời. Chính vì thế mà viết bài ký này để ghi lại.

Minh Mệnh năm thứ sáu tức năm Ất Dậu ngày 21 tháng 6. 

Sa môn Thanh Cảm thắp hương trăm lạy kính ghi.

Nguyễn Tạ người xã Hồng Liên khắc ván. Tiên Thành tôi nhân đọc kinh Sakkapannhà (Đế Thích vấn đạo) trong Dighanikaya (Kinh Pàli) thấy đoạn này phù hợp với ý chỉ phần Thiên đạo nên chép vào đây cống hiến cho độc giả.

Gần thành Vương Xá (Ràjagaha) có một hòn núi tên là Vedivaka. Trên núi có một cái hang rộng lớn, trước cửa hang có một cây đại thụ tên là Indasàlà, cành lá sum suê, bốn mùa tươi đẹp. Người ta đặt tên cho hang ấy là Indasàlà, là một nơi thắng cảnh tĩnh mịch rất thích hợp để tĩnh dưỡng tu hành. Những người Bà la môn ở trên núi cho đó là nơi linh thiêng nên thường đi lại dọn dẹp, sơn quét để làm chỗ thờ cúng thần linh của họ.

Một hôm, đức Thế Tôn ngự đến xóm Bà la môn nói trên, được mọi người cung thỉnh Ngài tạm trú trong hang Indasàlà ấy.

Đây nói về đức Thiên Vương Đế Thích (Sakka), ngoài sự hạnh phúc dồi dào của một vị chúa tể cõi Trời Đao Lợi, Thiên Vương còn phải lắm khi bận lòng phân xử những vụ kiện cáo giữa các vị chư Thiên ở dưới quyền cai quản của ngài.

Số là ở cõi Trời, chư Thiên nam thì ít, chư Thiên nữ thì nhiều. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do ở thế gian đại đa số phụ nữ có đức tin nhiều, hay lo tu hành, tụng niệm, trai tăng, bố thí, trau dồi tính nết, mong siêu thoát về cõi yên vui, nên khi lâm chung, tùy theo nghiệp duyên được sinh về cõi Trời nhiều hơn so với nam giới. Đôi khi có một vị ngọc nữ ra đời ở thiên cung, thì có sự tranh tụng, giữa chư thiên nam với nhau để tranh ngọc nữ đó. Muốn được an ninh, hòa hợp, Thiên Vương Đế Thích thường hay phân xử như thế này:

  1. Mỗi khi có một ngọc nữ sinh ngay ở đùi của vị Trời nào, thì vị ngọc nữ mới sinh này phải làm con của vị Trời ấy.
  2. Nếu có ngọc nữ nào sinh ra đúng vào nơi phòng ngủ, vị trí ngọc nữ đó làm vợ của vị Trời chủ phòng ấy.
  3. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra trong phòng trang điểm, thì vị ngọc nữ mới sinh này làm tôi đòi để trang điểm cho vị chủ phòng ấy.
  4. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra trong vòng ranh giới của tòa lầu của vị Trời nào thì làm tất cả mọi công việc cho vị chủ tòa lầu ấy.
  5. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra đúng vào giữa ranh giới của hai tòa lầu nhưng khi sinh ra, vị ngọc nữ ấy quay mặt về tòa lầu nào, thì thuộc quyền sở hữu của vị chủ tòa lầu ấy. Nếu ngửa lên trên thì thuộc quyền sử dụng của vị Thiên Vương, nếu nhìn xuống thì làm con của Thiên Vương.

Ngoài ra, đức Đế Thích còn phải giải quyết những sự nghi ngờ của Chư Thiên như giảng về đạo lý. Vì nhiều chuyện phiền phức như thế, nên Ngài thường suy xét thấy hàng chư Thiên được nhiều hạnh phúc là không phải lo ăn, lo mặc, khỏi bị đói rét, hoặc bị những kẻ bề trên lấn hiếp vô cớ, mà cũng không gây gổ tranh giành nhau như người trần tục. Ngoài sự bất hòa về quyền sở hữu nói trên, các vị Trời hơn người thế gian là không phạm và ngũ giới và thập ác, đó là một đặc điểm cao thượng.

Những sự tranh tụng về vợ con của các vị Trời như vậy, làm cho đức Thiên Vương Đế Thích lấy làm phiền phức, nên Ngài cố tìm nguyên nhân gì làm cho trời lẫn người phải kham khổ vì xung đột oán thù, hiềm khích nhau, để mưu cầu hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại.

Chuỗi ngày lần lượt qua đi, gần trọn kiếp làm một vị Thiên Vương mà Ngài cũng chưa đạt được sở nguyện là dập tắt mối khổ về sự tranh tụng, gây gổ oán thù, của chư Thiên và nhân loại.

Thình linh năm tướng suy hiện ra làm cho ngài biết rằng: Tuổi thọ của ngài sắp hết, kiếp Thiên Vương sắp mãn. Ngài sẽ đi thụ sinh nơi khác tùy theo duyên nghiệp, khi ấy, đức Đế Thích đâm ra lo sợ, mến tiếc vợ con, ngôi báu và mong tìm nơi nương dựa để trốn tránh tử thần. Ngài bèn dùng thiên nhãn tìm trong các vị Sa môn, Bà la môn, Ma vương và Phạm thiên xem có ai trợ giúp cho ngài khỏi xa lìa những nhân vật thương yêu trìu mến chăng. Tìm mãi, cũng chẳng thấy có ai có năng lực giúp ngài, lúc đó, ngài mới sực nhớ đến đức Thế Tôn chính đẳng chính giác đã chứng quả dưới gốc cây Bồ đề mà chính Ngài cũng đã đến ca tụng, lễ bái trong giờ đức Thế Tôn thành đạo. Ngài dùng thiên nhãn tìm thấy đức Thế Tôn đương ngụ trong hang Indasàlà gần thành Vương Xá. Ngài liền hội chư Thiên đến để cùng nhau đi yết kiến đức Phật.Sau khi gặp Đức Phật, được Đức Phật khai thị pháp yếu, Thiên Vương Đế Thích tỉnh ngộ, phát tâm trong sạch, không còn hàm mê theo ngũ trần, liền chứng được quả Tu Đà Hoàn và liền khi ấy thác ngay trước mặt đức Thế Tôn rồi cũng tái sinh lại làm Thiên Vương Đế Thích trong nháy mắt. Tất cả chư thiên có mặt tại nơi đó đề không hay biết.

Sự sinh tử của các vị Trời rất mau lẹ, khi hết tuổi thọ thì tiêu tan tức khắc, chẳng phải bỏ xác thối như người thế gian, các vị Trời mà chết thì ví như ngọn đèn đang cháy bị gió thổi tắt mất.

Sau khi chết rồi, được sinh lại ngôi vị cũ. Thiên Vương Đế Thích trẻ tuổi rất vui mừng, và nghĩ rằng: Ta đã sinh vào hàng nhập lưu (Chứng quả Tu Đà Hoàn) là quả đầu của bốn vị thánh cao quý. Ta không thể với đến bậc cao thượng nữa được vì duyên nghiệp ta chỉ có bấy nhiêu. Vậy ta nên thừa dịp này mà học hỏi thêm con đường hành trình để diệt trừ phiền não.

Suy nghĩ rồi, Thiên Vương Đế Thích tiếp tục hỏi đạo và được Đức Phật thuyết pháp cho nghe thêm. Cùng dự nghe pháp lúc đó, có tám vạn vị Trời được đắc đạo quả trong khi nghe pháp. Cả thảy vua tôi chư Thiên đề hoan hỷ phụng hành và bái ta đức Phật ra về.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Bài ký về sách Lục Đạo Tập
Bài ký về sách Lục Đạo Tập
https://3.bp.blogspot.com/-r5g4arDBZ4o/V97I9GzLs7I/AAAAAAAAAMk/rrm7P9yBr0A3FbzQXdFAnAbjBX5D7iPWACPcB/s640/luc-dao-tap---truyen-tran-a-dang-truyen-ma.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-r5g4arDBZ4o/V97I9GzLs7I/AAAAAAAAAMk/rrm7P9yBr0A3FbzQXdFAnAbjBX5D7iPWACPcB/s72-c/luc-dao-tap---truyen-tran-a-dang-truyen-ma.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/bai-ky-ve-sach-luc-dao-tap.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/bai-ky-ve-sach-luc-dao-tap.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy