Lục đạo tập - Chuyển luân ngũ đạo kinh

CHUYỂN LUÂN NGŨ ĐẠO KINH


Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo nói: "Ở giữa hai nước Ca Tỳ La Vệ và Xá Vệ có một cây lớn gọi là cây Ni-câu-loại. Cây này cao tới 20 dặm, cành tán quy vuông che rợm sáu mươi dặm. Cây này sinh ra hạt đến mấy ngàn vạn hộc, vị ngọt như mật. Quả ngọt chín rụng. Người ta ăn vào, mọi bệnh đều khỏi, hai mắt tinh sáng. Phật ở dưới cây này, bấy giờ các Tỷ khiêu lấy quả cây đó mà ăn.

Phật bảo Tôn giả A-nam: Muôn vật trong thiên hạ đều có túc duyên. Ngài A-nan hỏi Phật: Thưa đức Thế Tôn! Là túc duyên gì?

Phật nói: "Người ta làm phúc ví như cái cây này, ngày một to lớn thì hạt thu được sẽ nhiều vô hạn.


 • Nếu người nào là bậc hào quý quốc vương trưởng giả thì người đó là do kính thờ Tam Bảo mà ra.
 • Là người đại phú, của nhiều vô hạn thì từ trong bố thí mà ra.
 • Là người trường thọ, không có tật bệnh, thân thể cường tráng thì tức là từ trong trì giới mà ra.
 • Là người đoan chính, nhan sắc sạch sẽ trắng trẻo, rạng rỡ bậc nhất ai trông thấy cũng ưa thì từ trong trì giới mà ra.
 • Là người tinh tiến, thí chủ làm việc phúc thì từ trong tinh tiến mà ra.
 • Là người điềm tĩnh hiền hòa, nói năng hành động thấu đáo cẩn thận thì từ trong thiền định mà ra.
 • Là người tài giỏi sáng suốt, hiểu thấu pháp sâu thì từ trong trí tuệ mà ra.
 • Là người thanh tịnh, không có tật bệnh đau ốm thì là từ trong từ tâm mà ra"Ngài A-nan bạch Phật: "Thưa đức Thế Tôn! Thế nào là từ?". Phật giảng: "Một là từ đối với chúng sinh, như mẹ yêu con. Hai là bi đối với thế gian, muốn khiến thế gian được giải thoát. Ba là đạo ý giải thoát, tâm thường hoan hỷ. Bốn là vì có khả năng gìn giữ hết thảy chẳng phạm, nên gọi là từ tâm".

Phật còn nói:

 • Là người to đẹp là vì tôn kính người khác.
 • Là người thấp bé là vì khinh mạn người khác.
 • Là người xấu xí là vì thích giạn dữ.
 • Là người không biết gì, vì không học hỏi.
 • Là người đần độn là do không chịu dạy người.
 • Thành kẻ câm ngọng là vì phỉ báng người.
 • Thành người điếc lác vì không nghe pháp.
 • Thành kẻ nô tỳ vì nợ nần không chịu trả, không kính Tam bảo.
 • Thành người xấu đen vì che ánh sáng của Phật.
 • Thành người sinh ở nước trần truồng là do khinh suất mà đi vào Tịnh xá.
 • Sinh ở nước chân móng ngựa do đi guốc đến trước Phật.
 • Sinh ở nước thường thủng ngực là do bố thí làm phúc rồi lại tiếc rẻ trong bụng.
 • Phải sinh trong đám hươu nai vì thích dọa nạt người khác.
 • Phải sinh trong loài rồng vì đã trêu ghẹo chọc tức người khác.
 • Mình mọc ung nhọt cùi khó chữa, thuốc thang vô hiệu, đau đớn khổ sở khôn xiết là do kiếp trước hay đánh đập chúng sinh.
 • Người nào thấy cũng hoan hỷ là vì kiếp trước hoan hỷ với mọi người.
 • Người nào thấy cũng chẳng ưa mến do kiếp trước chẳng ưa mến người khác.
 • Người hay bị quan huyện bắt bớ giam giữ thân bị kìm kẹp xiềng xích là do kiếp trước thích giam hãm trói buộc chúng sinh không theo ý mình.
 • Thành kẻ sứt môi là do kiếp trước đã câu sứt miệng cá.
 • Người nào nghe thuyết pháp, tâm chẳng nghe theo, ở giữa nói lời hai lưỡi làm cho người nghe bị mê loạn thì kiếp sau sinh ra làm con lừa tai dài và con chó cụp tai.
 • Là người bủn xỉn tham lam, chẳng rộng rãi độ lượng, chỉ thích ăn một mình thì chết sẽ vào Địa ngục, phải đọa vào trong đám quỷ đói, sinh ra làm người sẽ bị bần cùng, đói khát, quần áo chẳng đủ che thân, thức ăn chẳng đủ nuôi miệng.
 • Người nào món ngon thì ăn một mình, món tồi thì thí cho người khác thì kiếp sau sẽ bị đọa vào loài lợn, loài bọ hung.
 • Người nào thích bóc lột người, vật, kiếp sau sẽ bị đọa vào loài dê, sống bị lột da.
 • Người nào hay sát sinh thì kiếp sau sẽ thành con vờ trên mặt nước, sớm sinh, tối chết. 
 • Người nào thích trộm cắp của cải của người khác thì kiếp sau sẽ sinh vào đám tôi tớ trâu ngựa.
 • Người nào hay nói láo, hay nói xấu người, chết đi sẽ sa vào Địa ngục, bị đổ nước đồng nóng chảy vào miệng, bị rút lưỡi, bị trâu bừa đi sau lại còn bị đọa vào trong các loài chim bạch cưu, cú các, ai nghe tiếng kêu của chúng cũng đều kinh sợ cho là điềm gở, rủa cho chúng chết.
 • Người nào thích dâm ô với đàn bà con gái của người khác, chết xuống địa ngục. Nam sẽ phải ôm cột đồng trụ, nữ sẽ phải nằm giường sắt, sau này phải đọa làm kiếp ngỗng vịt hiếu sắc.
 • Người nào thích uống rượu say phạm 36 điều sai trái, thác xuống địa ngục sẽ sa vào trong đám phân sôi cày lấm, sau lại còn phải đọa vào kiếp đười ươi, kiếp sau làm người sẽ ngu si đần độn.
 • Người nào mà vợ chồng chẳng hòa thuận với nhau, đánh lộn, cãi cọ nhau luôn rồi lại còn xua đuổi, ruồng rẫy nhau sau sẽ phải đọa vào loài chim chóc.
 • Người nào tham lam sức lực người khác, sau sẽ phải đọa vào loài voi.
 • Người nào không sạch sẽ là từ trong loài lợn mà ra.
 • Người nào tính keo kiệt tham lam chẳng xởi lởi là từ trong loài chó mà ra.
 • Người tính hung hăng ngang bướng là từ trong loài dê mà ra.
 • Người tính khí không điềm đạm bình tĩnh, không biết nhẫn nhục thì từ trong loài khỉ mà ra.
 • Người nào bạc ác tâm địa hiểm độc, thì từ trong loài rắn mà ra.
 • Người nào thích ăn thức ăn ngon, tàn hại chúng sinh không có điều thiện nào, thì tiền thân từ trong các loài sài lang mèo cáo mà ra."

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Chuyển luân ngũ đạo kinh
Lục đạo tập - Chuyển luân ngũ đạo kinh
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s1600/0-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s72-c/0-1.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-chuyen-luan-ngu-dao-kinh.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-chuyen-luan-ngu-dao-kinh.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy