Lục đạo tập - Ngũ vương kinh


NGŨ VƯƠNG KINH


Kinh Ngũ Vương chép rằng: Phật thuyết pháp cho năm Vua nghe và nói: Người ta sinh ra ở trên đời thường có vô lượng khổ ải thiết thân. Nay chỉ nói sơ qua về tám loại khổ cho các ông nghe.

"Tám nỗi khổ là gì?

 1. Một là sinh khổ (nỗi khổ khi sinh)
 2. Hai là tử khổ (nỗi khổ khi chết )
 3. Ba là lão khổ (nỗi khổ khi già)
 4. Bốn là bệnh khổ (nỗi khổ khi ốm)
 5. Năm là ân ái biệt ly khổ (nỗi khổ vì yêu thương mà phải xa lìa nhau)
 6. Sáu là sở cầu bất đắc khổ (nỗi khổ vì thứ cầu mà chẳng được)
 7. Bẩy là oán tăng hội khổ (nỗi khổ vì oán ghét nhau mà cứ phải ở cùng một chỗ với nhau)
 8. Tám là ưu bi khổ (nỗi khổ vì lo buồn).

Đó là tám khổ.

Thế nào là sinh khổ? Người ta lúc chết, chẳng biết tinh thần đi tới nẻo nào. Khi chưa có chốn sinh, phải thụ khắp mọi hình của Trung ấm, cha mẹ hòa hợp liền mới thụ thai, sau một lần bảy ngày thì giống như sữa loãng, hai lần bảy ngày thì như sữa đặc, ba lần bảy ngày thì như bơ đông, bốn lần bảy ngày thì như cục thịt, năm lần bảy ngày ngũ báo thành trụ, xảo phong vào bụng, thổi vào thân thể, lục tình khai trương, ở trong bụng mẹ bên dưới sinh tạng, bên trên thục tạng, mẹ ăn một chén thức ăn chín thì thân thể (thai nhi) như vào vạc sôi, mẹ uống một chén nước lạnh thì bị rét buốt như thể cắt da. Lúc mẹ ăn no, thân thể bị chèn ép đau không thể tả, lúc mẹ đói khát, thì lủng lẳng trong bụng, như bị treo ngược, bị khổ vô cùng. Tới kỳ mãn nguyệt, sắp sửa sinh ra, đầu hướng về sản môn như bị kẹp giữa hai trái núi. Tới lúc sắp sinh, mẹ nguy cha sợ, đẻ rơi trên giường, thân thể mềm nhỏ, vật chạm vào thân khác nào như dẫm trên gươm đao, thình lình thất thanh gào lớn. Như thế chẳng phải là khổ hay sao? "

Mọi người đều nói: "Đó quả là nỗi khổ lớn!"

Nguyên chú: Bảy nỗi khổ khác, văn nhiều nên chẳng trích. Trung ấm còn gọi là Trung uẩn. Lại gọi là Trung hữu.

 1. Ấm: Có nghĩa là che lấp chân tính vốn sáng.
 2. Uẩn: Có nghĩa là tích tụ, chỉ việc tích tụ vô lượng trần lao phiền não và bị nỗi khổ sinh tử luân hồi.
 3. Hữu: Có nghĩa là hữu sinh, hữu tử. 

Nay cái thân hiện tại này thì gọi là tiền ấm. Nếu lúc người ta mệnh chung hơi ấm hiện ra như trẻ con ba tuổi, mắt người không trông thấy, dùng hương làm thức ăn, lượn trên không mà đi, để tới chỗ bên ngoài vô lượng thế giới mà thụ sinh. Một lát thì tới, thần thông của nhị thừa chưa ra khỏi một thế giới thì trung ấm đã tới bên ngoài vô lượng thế giới rồi. Dẫu là thần lực của Phật cũng chẳng thể ngăn chặn không cho đi tới.

Nhờ nghiệp lực ổn định, đến ở chỗ có duyên thấy cha mẹ giao hợp khi lửa dục ánh lên thì liền đến đầu thai và thân trung ấm liền diệt, bám víu vào tinh huyết bố mẹ mà thành hậu ấm gọi là Yết-la-lam, tức Nhục đoàn tâm; đó là thức tâm ban đầu hòa hợp với tinh huyết của bố mẹ cho nên gọi như vậy. 

Nếu bố mẹ không giao hợp thì Trung ấm đợi một lần bảy ngày. Nếu bảy ngày không giao hợp Trung ấm một lần chết đi sống lại, lại đợi đến hai lần bảy ngày cho đến bảy lần bảy ngày mà không hội hợp, Trung ấm trải qua bảy lần sinh tử hoặc do ác nghiệp đời trước hiện còn tức là phải sinh và các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì thân trung ấm liền đi thẳng tới chỗ sinh như các loài súc sinh, trâu, ngựa, dê, lợn... thai nghén có thời, nếu không có thời thì đầu thai vào các loài bò, ngựa, lợn, dê rừng, nhất định không vượt ra ngoài 49 ngày, cho nên người ta mệnh chung thì nên trong vòng 49 ngày cúng dàng Tam bảo, tu các việc phúc, khiến cho Trung ấm nhờ phúc đó mà được sinh lên cõi Người, cõi Trời, khỏi đọa vào ba nẻo. Mà dù cho đã đọa vào ba nẻo rồi thì nhờ phúc đó mà thoát ra khỏi ba nẻo. Nếu đã được sinh lên cõi Người, cõi Trời rồi thì cũng nhờ phúc lực đó mà đều được tăng thêm phúc thọ.

Ngày nay, phong tục hủ lậu, không hiểu được ý nghĩa của 49 ngày, liền sát sinh để tế tự như vậy chỉ tăng thêm nỗi khổ sở trong ba nẻo của người đã mất. Dù cho có được sinh lên cõi Người, cõi Trời rồi thì cũng bị giảm phúc thọ. Nếu chẳng tin thì xem phần Địa ngục thụ báo ở phần sau thì tự nhiên sẽ rõ.


COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Ngũ vương kinh
Lục đạo tập - Ngũ vương kinh
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s1600/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s72-c/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-ngu-vuong-kinh.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-ngu-vuong-kinh.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy