Lục đạo tập - Pháp cú thí dụ kinh

PHÁP CÚ THÍ DỤ KINH


Kinh Pháp Cú Dụ kinh Ảo Não đều kể rằng: Bấy giờ ở thành Xá Vệ có một vị Trưởng giả của cải châu báu nhiều vô kể, ông ta chỉ có một người con trai mới 20 tuổi, vừa mới cưới vợ, chưa đầy bảy ngày, vợ chồng yêu nhau, muốn tới vườn sau để chơi đùa trong vườn nhân dịp tháng ba mùa xuân.

Trong vườn có một cây táo tây, cao to nhiều hoa, vợ muốn hái hoa, không ai lấy hộ. Chồng bèn trèo lên, tới chỗ cành nhỏ, gãy cành ngã chết. Cả nhà lớn bé chạy đến chỗ chàng trai, gào khóc kêu trời khiến người nghe ai cũng thương tâm. Khâm liệm cho vào áo quan tống táng xong quay trở về, cả nhà đều hờ khóc chẳng dứt. 

Thấy họ ngu si, Phật rất thương xót bèn đến hỏi thăm. Cả nhà Trưởng giả thấy Phật thì vẫn buồn thương mà làm lễ (Phật). Phật bèn bảo Trưởng giả:

"Hãy nín để mà nghe Pháp. Muôn vật vô thường chẳng giữ lâu được. Sinh thì có tử, họa phúc theo nhau, người con trai này trong cùng một lúc cha mẹ ở ba nơi đều phải hờ khóc đau buồn muốn chết. Vậy rốt cục y là con ai? Ai là cha mẹ y?" 

Trưởng giả tạm khuây nỗi lo buồn, quỳ dài bạch Phật: "Túc mệnh đứa trẻ này, làm những tội lụy gì? Tuổi thơ trẻ như vậy mà bị chết yểu giữa chừng? Xin Phật giảng giải cho chúng con rõ!".Phật bèn bảo với Trưởng giả rằng: 

"Vốn khi xưa có một đứa trẻ cầm cung tên vào trong rừng cây thần chơi đùa, bên cạnh có ba người cùng đứng ở trong xem. Trên cây có một con chim sẻ. Đứa trẻ định bắn. Ba người kia bèn xúi thêm nói: "Nếu mà bắn trúng con chim sẻ đó thì quả là bậc dũng sỹ trên thế gian"

Đứa trẻ thích chí giương cung lên bắn trúng ngay, chim sẻ lập tức chết liền. Ba người cùng cười, giúp cho đứa trẻ thêm phần hoan hỷ, thế rồi ai nấy ra về. Trải qua bao nhiêu lần sinh tử trong bao nhiêu kiếp ở bất cứ đâu họ hàng cũng cùng tụ họp với nhau để mà chịu tội, trong ba người đó, một người có phúc, nay ở trên Trời Đao Lợi. Một người ở dưới biển hóa sinh làm Long Vương. Còn một người nữa nay chính là bản thân Trưởng giả. Còn đứa trẻ kia trước thì sinh ở trên Trời làm con của Trời, trèo cây ngã chết liền sinh ở dưới biển làm con Long Vương; đúng ngày sinh ra bị Kim Xí Điểu Vương bắt ăn thịt liền. 

Ngày nay ba nơi buồn thương khóc lóc khôn sao tả xiết, vì đời trước đã từng giúp cho đứa trẻ kia đùa vui thích chí, nên nay ba người đó phải chịu quả báo và phải đau thương. Còn đứa trẻ kia đời trước do thích bố thí được người tôn kinh nên được sinh vào nhà giàu lại vì do thích săn bắn đã làm tổn hại đến sinh linh, nên sinh mệnh bị ngắn ngủi".

Trưởng giả nghe xong trong lòng hiểu rõ, cả nhà đều cùng hoan hỷ và đều được đắc đạo Tu đà hoàn.

Nguyên chú: Tu đà hoàn có nghĩa là Nhập dòng Thánh; ý nói gia nhập trào lưu Thánh đạo. Đó là những người chứng được quả đầu tiên.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Pháp cú thí dụ kinh
Lục đạo tập - Pháp cú thí dụ kinh
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s1600/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s72-c/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-phap-cu-thi-du-kinh.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-phap-cu-thi-du-kinh.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy