Lục đạo tập - Thuật ngôn (Thuật chư kinh văn)

Thuật ngôn 

(Thuật chư kinh văn)

Ba giới định vị, sáu đường phân chia tuần hoàn ba đời, bao khắp mười phương, to nhỏ khác hình, sướng, khổ, nhác báo, xét kỹ nguồn gốc chẳng lìa sắc tâm, xét về kết cục chẳng qua sinh diệt. Sinh diệt vô thường, đó là gốc, cho nên thánh nhân khải ngộ, hợp lẽ vô sinh, vượt qua tam hữu, bước lên thập địa, dứt cột nguồn sinh tử, ở tại nước vô vi thoát hẳn luân hồi, mãi lìa nẻo khổ. Đó chính là lý do sáng tác của bộ sách này vậy.

Những mong các bậc trí giả hiểu được ba giới là vô thuờng, biết được sáu nẻo không vĩnh cửu, nêu chí thượng thừa, mong cầu xuất thế, xa được lửa kiếp đốt thiêu, tránh được sa đà chìm đắm, hiểu thấu cái quả phải nhận trong kiếp này chính là ứng với cái nhân thuở trước. Quả lại tại nhân, nhân rời quả chính, xoay vần sáu đường qua lại ba giới. Đó là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới vậy.Dưới tới cõi Kim Cương, trên tới cõi Trời Tha hóa, giữa là sáu nẻo tạp cư, mọi loài hữu tình, chưa lìa tám cõi. Trời đó tuy lìa dục nhiễm song vẫn còn sắc chất thân tướng chính báo như sắc bạc trắng, cung điện Y báo làm bằng vàng ròng, thân quang chiếu nhau, nên gọi là Sắc giới. Từ cõi Trời không xứ tới cõi Trời phi phi tưởng, người giống Bích Lạc, cõi tựa hư không, bốn uẩn thành thân, vì uẩn vô sắc cho nên gọi là Vô sắc giới. Ba giới như vậy còn gọi là tam hữu, vì nhân của chúng thuộc loại Hữu lậu, mà quả của chúng là loại Hữu vi, vì có sinh có tử.

Nói sáu đường (Lục đạo) còn gọi là sáu nẻo (Lục thú).

Nẻo (thú) có nghĩa là tới. Ý nói cái nhân của các nghiệp thiện hoặc ác đã gây ra sẽ là con đường có thể dẫn tới cái nẻo đó. Cho nên gọi là nẻo. Hơn nữa, nẻo còn có nghĩa là cái chỗ hướng về. Nói nghiệp được tạo ra sẽ hướng về các nẻo Người, Trời, A Tu La, Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục. Các giới các nẻo này đều do Thức tâm kết thành thế gian tình khí. Nếu hiểu thấu được nguồn gốc của Tâm thì tình khí đều diệt, giác ngộ được chân thường của mình thì sinh tử sẽ dứt. Sinh tử, chân thường vốn chẳng phải là hai đường mà chỉ tại một niệm của người đó: Một niệm chẳng sinh thì ba giới sáu đường cũng chẳng có chỗ nào mà chen chân vào được.

Nguyên chú: Tình thế gian chỉ hết thảy mọi chúng sinh hữu tình, đều mượn năm ấm hòa hợp lại mà thành, cũng thành đàn lũ mà sinh, mỗi loài mỗi khác cho nên gọi là tình thế gian. Khí thế gian là chỉ hết thảy thế giới vô tình, đều nhờ sơn hà đại địa mà thành, mỗi thứ mỗi khác cho nên gọi là khí thế gian.

Khang Hy, Kỷ Mùi, ngày Tự tứ
Sa môn Hoằng Tán ở Bảo Tượng Lâm ghi.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Thuật ngôn (Thuật chư kinh văn)
Lục đạo tập - Thuật ngôn (Thuật chư kinh văn)
https://4.bp.blogspot.com/-yKE8B5PSqlE/V9mtsEqe_mI/AAAAAAAAAHk/LuLfQWscGv87yAlr8GqHOtlwe16AjDg_wCPcB/s1600/cau-doi-o-duong-bao-oan.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-yKE8B5PSqlE/V9mtsEqe_mI/AAAAAAAAAHk/LuLfQWscGv87yAlr8GqHOtlwe16AjDg_wCPcB/s72-c/cau-doi-o-duong-bao-oan.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-thuat-ngon-thuat-chu-kinh-van.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-thuat-ngon-thuat-chu-kinh-van.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy