Nẻo quỷ thần - Lạc Dương: An Thế Cao

Lạc Dương: An Thế Cao


Thời Hán, Pháp An Thanh, tự là Thế Cao ở Lạc Dương vốn là thái tử của quốc vương nước An Tức ở vùng Nam Thiên Trúc. Pháp sư từ nhỏ nổi tiếng là người hiếu hạnh, chí nghiệp thông mãn, quyết chí hiếu học, sách vở nước ngoài, cùng thất diệu ngũ hành, y phương di thuật, thậm chí ngôn ngữ của loài cầm thú cũng thảy đều thông hiểu.

Có lần trên đường đi thấy đàn chim yến, bỗng bảo bạn rằng: "Chim nói sắp sửa có người mang biếu thức ăn!". Lát sau quả nhiên có người mang tới, mọi người đều lấy làm lạ. Do có tiếng tăm tài giỏi kỳ lạ sớm đã đồn vang miền Tây Vực. Cao thấu hết lý, tính. Tự biết được duyên nghiệp xưa, có nhiều sự tích thần dị, người đời không thể lường được. Cao tự xưng kiếp trước đã từng xuất gia, có một bạn học tính hay giận dữ khi đi khất thực nếu gặp thí chủ không vừa ý thường hay oán giận. Cao đã nhiều lần khuyên răn nhưng vẫn không sửa đổi. Cứ như vậy suốt 20 năm, Cao bèn từ biệt bạn và nói: "Tôi phải đi Quảng Châu để trả cho xong nghiệp báo kiếp trước. Ông hiểu rõ kinh nghĩa, tinh tiến cần tu chẳng kém gì tôi, nhưng tính hay giận dữ. Sau khi mệnh chung sẽ phải thụ báo thành hình xấu xí. Nếu tôi có sức nhất định chúng tôi sẽ độ cho".

Thế rồi Cao tới Quảng Châu gặp đúng vào lúc giặc giã làm loạn, trên đường gặp một gã trẻ tuổi hung hăng tuốt dao ra nói: "Bắt được đúng người đây rồi". Cao cười nói: "Kiếp trước tôi phụ anh, nên từ xa đến đây để đền anh. Vì anh giận dữ nên cùng là cái ý như thuở kiếp trước đây". Nói đoạn vươn cổ ra chịu chém, vẻ mặt không hề sợ hãi, tên giặc bèn giết Cao. Người xem đầy đường, không ai là không kinh hãi vì thấy chuyện kỳ lạ, còn thần thức của Cao thì lại trở về làm thái tử của vua nước An Tức, tức là thân của Thế Cao ngày nay. 

Cao sang du lịch hóa độ cho Trung Quốc, tuyên truyền kinh kệ xong xuôi, cuối đời Linh Đế gặp lúc miền quan Lạc bị loạn lạc, Cao bèn cầm thiền trượng đi xuống Giang Nam và nói: "Tôi sẽ qua Lư Sơn để độ cho người bạn học ngày xưa". 

Lúc đi tới miếu ở hồ Cộng Đình, miếu này vốn rất thiêng, những người buôn bán hoặc hành khách đến cầu đảo thì để rẽ gió cho gió lên trên hoặc xuống dưới, khiến cho không ai bị trở ngại ngừng trệ. Cao và hơn hai mươi người cùng đi và chủ thuyền mang lễ vật đến cầu phúc. 

Thần bèn phán rằng: "Trong thuyền có vị Sa môn, hãy đi mời lên đây!". Hành khách đều kinh ngạc, thỉnh Cao và miếu. Thần bảo Cao rằng: "Tôi cùng ông đều cùng xuất gia học đạo ở nước ngoài, tôi hay bố thí nhưng tính hay giận dữ, nay làm thần miếu Cộng Đình, trong vòng ngàn dặm đều do tôi cai quản, châu báu rất nhiều. Vì hay giận dữ nên phải thụ báo bị đoạn làm thân này. Nay gặp bạn học vừa buồn vừa mừng có thể nói ra hết được: Thọ mệnh của tôi sẽ hết trong sớm tối nhưng hình dáng xấu xí của tôi to lớn, nếu bỏ mạng ở đây e rằng sẽ làm ô uế sông hồ, cho nên tôi sẽ vượt sang cái đầm ở phía Tây núi. Than này diệt rồi sợ sẽ bị đọa xuống địa ngục. Tôi có một ngàn tấm lụa cùng nhiều vật báu, có thể đem đi lập pháp xây tháp để cho tôi được thác sinh vào chỗ tốt lành".

Cao nói: "Vốn đến để độ cho nhau sao ông không hiện hình lên!".

Thần nói: "Hình dáng của tôi rất xấu ắt sẽ làm mọi người hoảng sợ!"

Cao nói: "Cứ hiện hình lên! Mọi người sẽ chẳng ngạc nhiên đâu!". 

Thần bèn từ sau giường thờ ló đầu ra, té ra là một con trăn lớn, không biết đuôi dài ngắn thế nào, thần tới bên gối Cao, Cao dùng tiếng Phạn nói chuyện với thần mấy phen rồi tụng kinh kệ. Trăn ta buồn thương nước mắt như mưa, lát sau biến mất. Cao lấy lụa là, bảo vật từ biệt ra đi. Bạn chèo giương buồm chỉ một loáng đã tới Dụ Chương liền dùng các vật đem từ miếu thần tới để xây chùa Đông. Sau khi Cao đi rồi, thần liền mệnh chung. Đến tối, có một chàng trai trẻ tuổi lên thuyền, quỳ dài trước Cao, nhận lời chức nguyện của Cao rồi bỗng biến mất. Cao bảo người trong thuyền: "Chàng trai trẻ vừa rồi là thần miếu Cộng Đình đấy! Thần đó đã trút được lốt xấu rồi!". Thế là thần miếu cũng biến chẳng còn linh nghiệm nữa. Sau người ta thấy ở trong đầm ở phía Tây núi có một con trăn chết, đầu đuôi dài đến mấy dặm, nay chính là Xà thôn ở quận Tầm Dương. 

Cao sau đó lại tới Quảng Châu, tìm đến chỗ gã thiếu niên đã hại mình kiếp trước, lúc này hắn vẫn còn sống. Cao đi đến nhà hắn, thuật lại cái việc trả nợ trước kia, đồng thời kể lại túc duyên, cùng nhau hoan hỷ. Cao nói: "Tôi còn phải chịu một quả báo nữa, nay phải đến Cối Kê để trả cho hết!".

Người khách Quảng Châu kia biết Cao chẳng phải là bậc tầm thường, trong lòng bừng tỉnh ngộ, ăn năn về tội lỗi trước bèn cùng dân Cao rất hậu hỹ, rồi theo Cao đông du. Cuối cùng đến đất Cối Kê vào chợ, gặp đúng lúc trong chợ có đám đánh nhau, đánh lầm đầu Cao, lập tức chết tươi. Người khách Quảng Châu được chứng nghiệm hai lần quả báo, bèn cầu kinh Phật pháp thuật lại tường tận sự duyên xa gần nghe tin thảy đều là buồn thương than thở.

Việc ngày chứng tỏ thuyết về ba đời là có bằng chứng.

Nguyên chú: Truyện này có xuất xứ từ Lương Cao Tăng truyện.


COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Nẻo quỷ thần - Lạc Dương: An Thế Cao
Nẻo quỷ thần - Lạc Dương: An Thế Cao
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s640/0-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s72-c/0-1.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/neo-quy-than-lac-duong-the-cao.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/neo-quy-than-lac-duong-the-cao.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy