Nhân đạo - Đông Đô: Sa môn Viên Trạch

Đông Đô: Sa môn Viên Trạch


Sa môn Viên Trạch ở chùa Huệ Lâm tại Đông Đô, rất thân với Lý Nguyên. Chùa Huệ Lâm vốn là nhà cũ của Nguyên. Cha Nguyên là Trùng, trấn thủ Đông Đô bị Lộc Sơn giết hại, vì biến cố đó mà Nguyên không ra làm quan, thường ở trong chùa, suốt ngày cùng Trạch chuyện trò vui đùa. Bỗng một hôm nảy ra ý định đưa nhau đến chơi núi Nga My. Nguyên định từ Kinh Châu đi đò ngược lên theo lối Vu Giáp mà tới. Còn Trạch thì muốn đi theo đường Tràng An qua Tà Cốc mà tới. Nguyên cho rằng đã lâu hai người đoạn tuyệt với việc đời nên không muốn vào chốn kinh sư (tức Tràng An). Trạch không thể ép bèn phải theo đường Kinh Châu. 

Thuyền ngược tới đỗ ở bến Nam Phố, thấy một người đàn bà mặc quần áo gấm, mang vò xuống múc nước. Trạch nhìn thấy bèn khóc và nói rằng: " Sở dĩ tôi không muốn đi lối này chính là vì người đó"

Nguyên kinh ngạc hỏi nguyên do thì Trạch đáp: "Người đàn bà này chửa đã ba năm mà vẫn chưa đẻ, là vì tôi đến làm con muộn. Tôi đã không gặp bà ta thì thôi, nay đã gặp rồi thì không còn trốn tránh vào đâu được! Ông nên dùng phù chú giúp cho tôi được mau chóng sinh ra. Ba ngày mong ông đến thăm, hẹn dùng một nụ cười để làm tin. Mười ba năm sau xin sẽ gặp lại ông ở chùa Thiên Trúc, Hàng Châu"

Nguyên buồn rầu, tắm rửa cho Trạch. Đến tối thì mất. Người đàn bà kia sinh nở được ba ngày, Nguyên đến thăm thì thằng bé thấy Nguyên nhoẻn miệng cười. Nguyên bèn kể lại đầu đuôi cho nhà đó nghe. Chôn cất Trạch xong, Nguyên quay về chùa cũ. Sau đúng hẹn, Nguyên từ Lạc Dương đến Hàng Châu để đến chỗ đã hẹn. Tới ngày đã hẹn, Nguyên nghe thấy ở bên giếng cát Hổng - Có tiếng trẻ chăn trâu gõ sừng trâu mà hát rằng:

Tấm đá tam sinh có nhớ không?
Cùng nhau đàm đạo đã bao đông
Thân tuy thay đổi hình không đổi
Tiếp bạn xa thăm những ngại ngùng
Ba sinh trên đá tinh hồn cũ
Ngâm gió ngắm trăng chớ có bàn
Thẹn với người quen xa đến gặp
Thân này dẫu khác tính vẫn còn

Nguyên hỏi: "Ngài Viên Trạch có được khỏe không?".

Đáp: "Lý quân quả là bậc tín sỹ, song duyên đời chưa hết nên chớ gần nhau. Hãy cứ siêng năng tu tập đừng có biếng nhác thì mới gặp nhau được". 

Nói đoạn lại ca rằng:

Thân sau thân trước, chuyện mơ màng
Muốn nói nhân duyên, sợ đoạn tràng
Sông núi Việt Ngô tìm đã khắp.
Hãy quay chèo ngược nẻo Cù Đường.

Thế rồi ẩn mất, không gặp được. Nguyên lại trở về chùa Huệ Lâm. Tới những năm đầu niên hiệu Trùng Khánh, Nguyên đã tám mươi tuổi, vua Mục Tông còn hạ chiếu phong cho Nguyên làm chức Giám nghị đại phu, nhưng Nguyên không nhận, ít lâu sau thì mất.

Nguyên chú: 
  1. Truyện trên trích từ sách Thông Tải.
  1. Trạch Công biết trước được các việc trong ba kiếp, có lẽ ngài là bậc Thánh nhân được chứng quả Tu Đà Hoàn, đã trải qua hết mức bảy lần sinh tử, hết được mọi phiền não, mọi lậu (hoặc) chứng được A-la-hán, được quả vô sinh, vượt qua ba cõi không còn bị sinh tử nữa. Nay đã được ba sinh vẫn còn ba bốn kiếp nữa, cho nên mới nói "thân trước thân sau" vì vẫn chưa tìm được chỗ thụ sinh cho nên mới nói là "tìm đã khắp".

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Nhân đạo - Đông Đô: Sa môn Viên Trạch
Nhân đạo - Đông Đô: Sa môn Viên Trạch
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s640/0-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s72-c/0-1.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/nhan-dao-dong-do-sa-mon-vien-trach.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/nhan-dao-dong-do-sa-mon-vien-trach.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy