Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Phi Hy Thị

Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Phi Hy Thị


Thời nhà Lương có bà phi của vua Vũ Đế. Bà phi này là Hy Thị, lúc mới sinh ra có hào quang chiếu khắp trong buồng, bát đĩa thảy đều sáng bừng. Tới lúc trưởng thành rất thông minh, sáng dạ, giỏi viết chữ Lệ, mọi việc từ học sử truyện, làm nữ công thảy đều thành thạo cả. Thời triều Tống, triều Tề, các vương đến cầu hôn, cha bà là Việp đều không gả.

Sau bà ta lấy vua, sinh được ba gái. Lúc vua còn làm Thứ sử Ung Châu thì bà mất. Tính bà cả ghen. Vào năm Thiên Giám hồn bà ta hóa làm một con trăn to vào (trong giếng - bổ sung) hậu cung báo mộng cho vua. Khi vua sắp khó ở thì con trăn liền đập nước vọt lên. Có khi hiện thành hình hào quang rực rỡ. 

Bấy giờ trăn bèn nói tiếng người tâu với vua rằng: "Thiếp vì lúc sống cả ghen với khắp lớn bé, tính khí tai ngược độc ác, hại người hại vật, chết đi phải làm thân con trăn, chẳng được ăn uống nên bị đói khát quẫn bách. Thêm nữa trong mỗi cái vây lại có rất nhiều giòi bọ rỉa rứt da thịt, vô cùng đau đớn. Cảm kích vì nhà vua trước kia từng thương yêu quyến luyến thiếp, cho nên thiếp xin trình bày với nhà vua, xin nhà vua cho thiếp một công đức để cứu thiếp".Nhà vua nghe nói rất thương xót, bèn làm điện lên ngay trên giếng lộ thiên đó, rồi làm quần áo chất đống, đặt ròng rọc bạc, bình vàng rót trăm vị để cúng bà ta. Vua còn mời các vị Sa môn đến tập hợp thật đông ở trong điện và hỏi: "Việc thiện nào có thể giải thoát cho bà ta khỏi nỗi khổ ải?",

Ngài Chí Công đáp: "Phải lễ Phật sám hối tội lỗi của bà ta mới được giải thoát". Thế là vua bèn cùng với ngài Chí Công và các vị danh chức Sa môn sưu tầm kinh văn Đại tạng, chọn trích lời Phật, cảm đức Di Lặc đề danh, soạn thành mười quyển sám văn, đồng thời sửa lễ trong cung. Bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, vua bèn ngẩng lên xem thì thấy một người Trời dung nghi đoan trang diễm lệ bảo với vua rằng: "Nhờ công đức của nhà vua thiếp thoát khỏi thân trăn, được sinh lên cõi trời Đao Lợi, nay trình thân Trời để làm chứng nghiệm và xin chân thành cảm tạ!".  Nói đoạn biến mất.

Nguyên chú: Xuất xứ từ Thông tải và Sám tự

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Phi Hy Thị
Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Bá Cầu Vũ Đế Phi Hy Thị
https://3.bp.blogspot.com/-r5g4arDBZ4o/V97I9GzLs7I/AAAAAAAAAMk/rrm7P9yBr0A3FbzQXdFAnAbjBX5D7iPWACPcB/s640/luc-dao-tap---truyen-tran-a-dang-truyen-ma.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-r5g4arDBZ4o/V97I9GzLs7I/AAAAAAAAAMk/rrm7P9yBr0A3FbzQXdFAnAbjBX5D7iPWACPcB/s72-c/luc-dao-tap---truyen-tran-a-dang-truyen-ma.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-tuu-tuyen-quan-ba-cau-vu-de-phi.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-tuu-tuyen-quan-ba-cau-vu-de-phi.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy